فروش بی واسطه حبوبات در همدان

خرید عمده از کشاورزان و تامین حبوبات به صورت عمده باعث ایجاد شرایط بسیار مناسب برای فروش بی واسطه این محصول پرمصرف و بااهمیت در زنجیره غذایی مردم کشورمان شده است.

فروش بی واسطه حبوبات یکی از دغدغه های شرکت آمادای می باشد که برای رسیدن به این هدف ما با کشاورزان رابطه بسیار خوبی برقرار کرده و برای تامین محصول برای مشتریان با قیمت بسیار مناسب با حذف واسطه ها آمادگی کامل داریم.

فروش بی واسطه حبوبات در همدان

سفارشات عمده خود را با تماس تلفنی ثبت نمایید و با رضایت از خرید و تحویل به موقع محصول مشتری دايمی ما باشید.۰۹۱۸۸۱۲۰۲۸۲

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید